Automatisk hämtning av vårdgivares HSA-ID

Automatisk hämtning av HSA-ID för samtliga vårdgivare som är miljöcertifierade.

Abonnemang: 1 år
Kontakta oss för pris

Kundcase: Stockholms Läns Landsting
Befolkningen i Stockholms län ska kunna välja vårdgivare som är miljöcertifierade. På 1177 Vårdguiden publiceras de sjukvårdsverksamheter och mindre enskilda mottagningarna som är miljöcertifierade. För att få tillgång till ett samlat och kvalitetssäkrat underlag av miljöcertifierade vårdgivare samverkar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med Certifiering.nu. Genom en framtagen webbtjänst hämtar SLL kontinuerligt och automatiskt underlag för alla miljöcertifierade vårdgivare som därefter uppdateras på 1177 Vårdguiden.

Länk till Stockholms Läns Landsting

Välkommen till Certifiering.nu!


För att filtrera företag baserat på certifieringar, certifieringsorgan, SNI-koder osv, klicka på länken Certifierade företag ovan.